Hỏi:
Muốn thắc mắc các vấn đề về lịch thi tín chỉ thì gặp ai, ở đâu?

Ðáp:
Sinh viên gặp các vấn đề về lịch thi thì lên phòng 104 nhà A2 gặp thầy Tùng. 

Hỏi:
Em học ngành kế toán, em xin hỏi làm thế nào biết được những môn học em sẽ phải đăng ký trong mỗi học kỳ?

Ðáp:

- Hàng năm trước khi bắt đầu năm học mới 2 tháng, nhà trường sẽ thông báo kế hoạch học tập của từng học kỳ, của từng khóa học và từng ngành học để sinh viên và giảng viên được biết.

- Em chi cần đăng nhập hệ thống (với Account và mật khẩu của mình), xem kỹ những thông báo nhất là những thống báo đăng ở mục "Thông tin đáng chú ý" sẽ biết kế hoạch các môn học, thời gian học từng học kỳ cho từng khóa và từng ngành học để bố trí kế hoạch cá nhân.


Hỏi:

Em muốn chuyển ngành có được không?


Ðáp:

-       Quan điểm của Nhà trường là đáp ứng tối đa nhu cấu học của sinh viên. Tuy nhiên, việc chuyển ngành phải dựa trên những nguyên tắc nhất định, ai đáp ứng đủ thị sẽ được xét.

-       Những sinh viên có nhu cầu chuyên ngành làm đơn theo mẫu của phòng Đào tạo gửi về P106_Nhà A2 (Gặp thầy Hùng). Thời gian gửi đơn:

 

   + Ngay khi nhập học.

               + Cuối học kỳ 1, kỳ 2 của năm thứ nhất và cuối học kỳ 1 của năm thứ 2.

Hỏi:
Điều kiện được xét chuyển trường?

Ðáp:

-  Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;

-  Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

-  Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến;


Hỏi:

Điều kiện buộc thôi học đối với sinh viên?


Ðáp:

- Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 1,10 đối với 2 học kỳ liên tiếp;

 - Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;

 - Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định;

-  Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.


Hỏi:
Quyên mật khẩu thì làm thế nào?

Ðáp:
Sinh viên làm đơn xin cấp lại mật khẩu theo mẫu, có xác nhận của cố vấn học tập hoặc ban lãnh đạo khoa quản lý sinh viên, gửi về phòng Đào tạo (P104_Nha A2 gặp thầy Tùng). Sau 24 tiếng Sinh viên có thể truy cập tài khoản bằng mật khẩu chính là ngày, tháng, năm sinh của sinh viên (dd/mm/yyyy).

Hỏi:
Muốn tư vấn về chương trình học tín chỉ, đề nghị hỗ trợ đăng ký học?

Ðáp:

Sinh viên có thể gặp Cố vấn học tập của lớp mình.


Hỏi:

Thủ tục phúc khảo điểm thi


Ðáp:
Các em làm đơn theo mẫyu gửi đến phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (phòng 105 nhà A1)

Hỏi:

Muốn thắc mắc về điểm gặp ai, ở đâu?


Ðáp:

Các em lên phòng 105 nhà A2, gặp cô Thoan.  thời gian từ buổi sáng từ 10h00’, buổi chiều 16h00’ các ngày làm việc trong tuần.


Hỏi:
Xin giấy xác nhận sinh viên ở đâu?

Ðáp:
Phòng CT- CTSV (P107_Nhà A1 gặp Thầy Tùng)

Hỏi:
Muốn làm thủ tục vay vốn thi gặp ai, ở đâu?

Ðáp:
Làm thủ tục vay vốn tại phòng Chính trị - Công tác sinh viên (P107_Nhà A1)

Hỏi:

Thủ tục đăng ký học chương trình hai?


Ðáp:

Sinh viên làm đơn theo mẫu gửi về phòng Đào tạo (P108_Nhà A2 gặp thầy Hà)


Hỏi:
Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình?

Ðáp:

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

- Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất;

- Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất;


Hỏi:

Điều kiện học lại, học nâng điểm?


Ðáp:

- Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.

- Sinh viên có học phần bị điểm D được đăng ký học lại  để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. 

 

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 9

Lượt truy cập: 563550