Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học chính quy

KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG MÔN HỌC GIÁO DỤC PQ-AN ĐỢT HỌC 6, HỌC KỲ 2 - 2017_2018 (19/06/2018)
KẾ HOẠCH BỔ SUNG
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, Nhà trường đã tổ chức kỳ thi cho những sinh viên tham dự đợt học bổ sung (đợt học 6). Tuy  nhiên các môn học Giáo dục QP-AN HP1,2 con một số sinh viên chưa được tổ chức thi (Có danh sách trong file đính kèm), nay Nhà trường tổ chức đợt thi bổ sung cho các học phần này như sau:
Thời gian thi: Ca3 (13h30'-15h00) ngày 22/6/2018.
Địa điểm thi: P302_G2
Nhà trường đề nghị những sinh viên trong danh sách kèm theo chủ động cập nhật kế hoạch thi để thực hiện.
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 38

Lượt truy cập: 1280381