Hỏi:
Muốn tư vấn về chương trình học tín chỉ, đề nghị hỗ trợ đăng ký học?

Ðáp:

Sinh viên có thể gặp Cố vấn học tập của lớp mình.

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 30

Lượt truy cập: 1280251