Hỏi:
Quyên mật khẩu thì làm thế nào?

Ðáp:
Sinh viên làm đơn xin cấp lại mật khẩu theo mẫu, có xác nhận của cố vấn học tập hoặc ban lãnh đạo khoa quản lý sinh viên, gửi về phòng Đào tạo (P104_Nha A2 gặp thầy Tùng). Sau 24 tiếng Sinh viên có thể truy cập tài khoản bằng mật khẩu chính là ngày, tháng, năm sinh của sinh viên (dd/mm/yyyy).
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 10

Lượt truy cập: 137059