Hỏi:
Em học ngành kế toán, em xin hỏi làm thế nào biết được những môn học em sẽ phải đăng ký trong mỗi học kỳ?

Ðáp:

- Hàng năm trước khi bắt đầu năm học mới 2 tháng, nhà trường sẽ thông báo kế hoạch học tập của từng học kỳ, của từng khóa học và từng ngành học để sinh viên và giảng viên được biết.

- Em chi cần đăng nhập hệ thống (với Account và mật khẩu của mình), xem kỹ những thông báo nhất là những thống báo đăng ở mục "Thông tin đáng chú ý" sẽ biết kế hoạch các môn học, thời gian học từng học kỳ cho từng khóa và từng ngành học để bố trí kế hoạch cá nhân.

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 34

Lượt truy cập: 1280212